Atelje3hedin Mörbylånga ÖlandBÖCKER

       ILLUSTRERADE VERK

 • Vid hav och alvar, i samarbete med Adam Hedin, fågelmålningar, Pekka Hedin, författare, illustratör2009
  För information och beställning av bok
  - klicka här • Ett leende landskap, författare
 • Bruksleden, Länsstyrelsen
 • Strömsholms kanal, Länsstyrelsen
 • Istiden i bergslagen
 • Naturreservat i Mälaren
 • Fagerstabygden
 • Kungsörsbygden
 • Ädellövskog, Skogsstyrelsen
 • Ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket
 • Systemstudie i jordbruk, Naturvårdsverket
 • Badelunda fornminnesområde
 • Ett Historisk Landskap, författare
 • Nordiska träd, Lövträdsinstitutet
 • Bete- och betesdjur, Jordbruksverket
 • Gårdens natur- och kulturvärden, Jordbruksverket


Pekka Hedin